آخرین نیرو های مورد نیاز کاریابی فن آوران مشهد
     آخرین به روزرسانی 4/12/89  تعداد مشاغل 33 مورد
ردیف
نيروي مورد نياز
مشخصات بيشتر
تاريخ درخواست
محل كار
1 کارگر فنی تزریق پلاستیک ساعت کاری :7 تا 19 یا 19 تا 7 - حقوق 300000 تومان + بیمه + سرویس 7/9/89 شهرک صنعتی کلات
2 کارگر ساده - آقا ساعت کاری :7 تا 19 - حقوق 250 تومان + بیمه + سرویس 10/9/89  شهرک صنعتی کلات
3 کارگر ساده - آقا ساعت کاری :8 تا 5 - حقوق 200000 تومان به بالا 14/9/89 شهرک صنعتی کلات
4 کارگر ساده صنایع چوب ساعت کاری : 7 تا 4 - حقوق قانون کار + بیمه 14/9/89 امام هادی
5 خدماتی  - آقا ساعت کاری :7 تا 19 - حقوق 300000 تومان 1/10/89 وکیل آباد
6 تراشکار ساعت کاری : 8  تا 4:30 - حقوق قانون کار + بیمه 1/10/89  فردوسی
7 تراشکار - فرزکار ساعت کاری : 7:30 تا 4:30 - حقوق قانون کار + بیمه + سرویس 1/10/89   شهرک صنعتی توس
8 کارگر ساده - آقا ساعت کاری :7:15 تا 17:45 - حقوق 220000 تومان + بیمه + سرویس 5/10/89 شهرک صنعتی توس
9 جوشکار ساعت کاری : 8 تا 5 - حقوق قانون کار + بیمه 5/10/89  گاز
10 خط تولید - خانم ساعت کاری :8 تا 19 - حقوق 180000 تومان تا 200000 تومان + بیمه 8/10/89  ابوطالب
11 کارگر ساده - خانم ساعت کاری : 7 تا 17 - حقوق 220000 تومان 8/10/89  شهرک صنعتی توس
12 کارگر ساده - خانم ساعت کاری :7 تا 19 - - حقوق 210000 تومان 8/10/89  شهرک صنعتی کلات
13 آشپز خانم ساعت کاری : 7  تا 7 - حقوق 200000 تومان + بیمه 8/10/89  وکیل آباد
14 خیاط خانم ساعت کاری :8:30 تا 13 و 14:30 تا 18 - حقوق 200000 تومان 12/10/89  مصلی
15 کامپیوتر - آقا - دیپلم و فوق دیپلم ساعت کاری :8:30 تا 6 - حقوق توافقی 19/10/89  احمد آباد
16 حسابدار - اقا - دیپلم و فوق دیپلم ساعت کاری :8:30 تا 6 - حقوق توافقی 19/10/89  احمد آباد
17 مدیر فروش - آقا و خانم - فوق دیپلم ساعت کاری نیمه وقت - حقوق توافقی 19/10/89 احمد آباد
18 خانم خانه دار ساعت کاری : 7 تا 16 - حقوق 200000 تومان 19/10/89 شهدا
19 اداری - خانم - فوق دیپلم ساعت کاری :8 تا 14 - حقوق توافقی + بیمه 19/10/89 شهرک صنعتی فن آوری
20 پرستار - لیسانس - خانم ساعت کاری : 7 تا 1 و 1 تا 7 (چرخشی) یا 7 تا 7 - حقوق قانون کار + بیمه 19/10/89 احمدآباد

ردیف
نيروي مورد نياز
مشخصات بيشتر
تاريخ درخواست
محل كار
21 برنامه نویس - لیسانس - خانم  - با سابقه کار ساعت کاری پاره وقت - حقوق قانون کار + بیمه 19/10/89 مجد
22 ناظر شیفت - خانم - دیپلم به بالا ساعت کاری: 7 تا 19 - حقوق توافقی 19/10/89  وکیل آباد
23 منشی - خانم - دیپلم 8 ساعت کاری - روزی 9000 تومان + سرویس 19/10/89 شهرک صنعتی توس
24 چرخکار - خانم ساعت کاری و حقوق توافقی 19/10/89 خواجه ربیع
25 نجار ماهر و نیمه ماهر ساعت کاری :7:45 تا 17 - حقوق قانون کار 19/10/89 جاده قوچان
26 کارگر ساده - خانم ساعت کاری :7:15 تا 17 :45 -جقوق 220000 تومان + بیمه + سرویس 19/10/89 شهرک صنعتی توس
27 تراشکار نیمه ماهر ساعت کاری :7:30 تا 21:30 - حقوق قانون کار+ بیمه 19/10/89 خین عرب
28 تراشکار - ساعت کاری :7 تا 16 - حقوق قانون کار + بیمه 19/10/89 ابتدای ج کلات
29 بازرسی |  دیپلم و فوق دیپلم ساعت کاری :7:30 تا 14:30 - حقوق توافقی  + بیمه 19/10/89 سید رضی
30 انباردار | فوق دیپلم ساعت کاری : 8 تا 17 - حقوق 250000 تومان + بیمه + سرویس 19/10/89 شهرک صنعتی کلات
31 کارمند فروش - اقا و خانم - دیپلم ساعت کاری :8 تا 1 و 5 تا 7 - حقوق 200000 تومان تا 300000 تومان + بیمه 19/10/89 احمد آباد
32 حسابدار - خانم - لیسانس ساعت کاری :8 تا 2 - حقوق 200000 تومان + بیمه 19/10/89 احمد آباد
33 مدیر رستوران - اقا - با سابقه کار ساعت کاری : 8 تا 8 - حقوق 350000 تومان + بیمه 19/10/89  چهار طبقه

تاريخ ارسال: 1389/8/13

تعداد بازدید: 3075

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |