پروفایل

کاریابی فن آوران مشهدخدمات به کارفرمایان


1 - تامین نیروی انسانی ساده و متخصص به صورت حضوری و یا از طریق سایت  کاریابی


2  -  ارائه معرفی نامه معافیت بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما ( ماده 103)


3  مشاوره شغلی و روابط کارو تنظیم قرارداد فی ما بین کارگر و کارفرما


خدمات به کارجویان


1 ثبت نام از کارجویان متقاضی با هر نوع تخصص و توان به صورت حضوری و یا از طریق سایت کاریابی


2  مشاوره شغلی جهت موفقیت در بازار کار


3 معرفی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای


آدرس:  خیابان 17 شهریور - نرسیده به میدان پنجراه - سرای اردکانیان - طبقه 2 -  پلاک 12 -  3664888 -3664999  فکس : 3646662    همراه :  09371322949 


آدرس ایستگاه اینترنتی : شهرک صنعتی توس شهرک فن آوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی طبقه  اول واحد 7/106 تلفن :5424458
 اطلاعات تماس : http://www.118asnaf.com/usertab/main.php?pro=19579&countrytabs=0

ثبت نام از طریق سایت اختصاصی کاریابی     www.emkanjob.com
     
  

تلفن مشاوره شغلی و تامین اجتماعی از تلفن های ثابت درمشهد 909511311 


 |